سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
مصاحبت با شریران، شرّ نصیب [انسان] می کند، همان گونه که باد، بر اثر گذر از جای متعفّن، بد بو می شود . [امام علی علیه السلام]
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ