سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بردبارى همچون قبیله است و نزدیکان که فراهم کند مردم را براى یارى انسان . [نهج البلاغه]
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ