سفارش تبلیغ
صبا
فروتنی زیور دانش است . [امام علی علیه السلام]
سفارش تبلیغ
صبا